Silletinni

Åbningstid / Ferie

Åbningstider 
Her kører jeg med Behovstid hvilket betyder, at jeg har åbent når i har brug for det. Så vildt det er muligt, i forhold til min egen familie.

 Så særskilt tider for hvert barn.

Jeg tilbyder kun heltidsplads, op til 48 timer pr uge. i hver dage, alt ud over det betales særskilt
           
   
   Det er vigtigt at jeg hele tiden har tider på jeres barn minimum 14 dage frem, så jeg kan planlægge min og familiens hverdage
          
Alle børn skal være her
inden kl 9.00 omkældt i det tøj de skal have på, hvis vi er på vej uden for.
         hvis ikke andet er aftalt.


Ferieplan: for 2023 er udleveret til forældre med børn her hos silletinni
        
     
Man skal selv sørge for pasning når jeg har ferie / fridag /syg.m.m.😥
Hvis jeg skal have fri i et par timer, vil Sille eller Preben passer børne. Så vidt det er muligt.

Husk forsikring

Hej Leonora og jeg hygger 😊