Silletinni

Betaling & tilskud

Heltidsplads op til 48 timer

Betaling for 2024 beløb kommer senere.
      -kr  pr. mdr.


Tilskud er 6292,-kr
Egenbetaling er 2549,-kr pr. mdr

Pladsen betales månedsvis forud.
Beløbet sættes ind på min konto senest den 1 i måneden.

Prisen er incl. feriepenge der betales i alle 12 måneder.
 
(som i den kommunenale dagpleje)

 
Der ydes søskenderabat fra kommunen. Men ikke friplads
 

Oplysninger om tilskud findes på din bopælskommunens hjemmeside.
man kan også få passet barn selvom man kommer fra en anden kommune.

 
Spørgsmål vedr. Ordningen kan ske til 
Slagelse kommune , dagplejen ,

Hanne Niclasen 58573496

Evt. prisregulering sker oftes ved årsskiftet.