Betaling & tilskud
Betaling 2018
Heltidsplads op til 48 timer
  
Betaling for 2022
      8775-kr  pr. mdr.

Tilskud er 6226,-kr
Egenbetaling er 2549,-kr pr. mdr

Pladsen betales månedsvis forud.
Beløbet sættes ind på min konto senest den 1 i måneden.

Prisen er incl. feriepenge der betales i alle 12 måneder.
 
(som i den kommunenale dagpleje)

 
Der ydes søskenderabat fra kommunen. Men ikke friplads
 

Oplysninger om tilskud findes på din bopælskommunens hjemmeside.
man kan også få passet barn selvom man kommer fra en anden kommune.

 
Spørgsmål vedr. Ordningen kan ske til 
Slagelse kommune , dagplejen ,

Hanne Niclasen 58573496

                                                                              

Evt. prisregulering sker oftes ved årsskiftet.